Bölümlenmiş Ofisler

Bölümlenmiş Ofisler

Ofisi yeniden tanımlayan modüler mimari sistemler, geleceğin ofisinin mekansal, organizasyonel ve iletişimsel gereksinimlerini karşılarlar. Loftlarda, endüstriyel binalarda veya kamusal alanlarda esnek, geçici mimari oluştururlar.

Bölümlenmiş ofis örneklerimiz

Bölümlenmiş Ofisler
Bölümlenmiş Ofisler